Nordlys Foto - BGL01_1989. Vitsippa och svalört; Finström, Prästgårdsnäset, Åland, 15.5.2009.
BGL01_1989. Vitsippa och svalört; Finström, Prästgårdsnäset, Åland, 15.5.2009.
Nordlys Foto - BGL01_2575. Strutsbräken; Närpes, Pjelax, Finland, 24.5.2009.
BGL01_2575. Strutsbräken; Närpes, Pjelax, Finland, 24.5.2009.
Nordlys Foto - BGL01_2992. Sippranka; Kristinestad, Bötombergen, Finland, 31.5.2009.
BGL01_2992. Sippranka; Kristinestad, Bötombergen, Finland, 31.5.2009.
Nordlys Foto - BGL01_2215. Kalvleka; Lemland, Nåtö, Åland, 16.5.2009.
BGL01_2215. Kalvleka; Lemland, Nåtö, Åland, 16.5.2009.
Nordlys Foto - BGL01_1957. Vitsippa; Finström, Prästgårdsnäset, Åland, 15.5.2009.
BGL01_1957. Vitsippa; Finström, Prästgårdsnäset, Åland, 15.5.2009.
Nordlys Foto - BGL01_1927. Liljekonvalj; Sastamala, Finland, 14.5.2009.
BGL01_1927. Liljekonvalj; Sastamala, Finland, 14.5.2009.
Nordlys Foto - BGL01_3255. Lapsk alpros; Loppa, Norge, 5.6.2009.
BGL01_3255. Lapsk alpros; Loppa, Norge, 5.6.2009.
Nordlys Foto - BGL01_4912. Liten daggört; Närpes, Sanemossen, Finland, 30.6.2009.
BGL01_4912. Liten daggört; Närpes, Sanemossen, Finland, 30.6.2009.
Nordlys Foto - BGL03_5638. Trift; Sotenäs, Smögen, Sverige, 26.5.2010.
BGL03_5638. Trift; Sotenäs, Smögen, Sverige, 26.5.2010.