Nordlys Foto - BGL08_7564. Helsingfors centrum, 16.4.2011.
BGL08_7564. Helsingfors centrum, 16.4.2011.
Nordlys Foto - BGL08_7571. Tre smeder, Helsingfors, 16.4.2011.
BGL08_7571. Tre smeder, Helsingfors, 16.4.2011.
Nordlys Foto - BGL08_7425. Helsingfors centrum, 16.4.2011.
BGL08_7425. Helsingfors centrum, 16.4.2011.
Nordlys Foto - BGL04_3115. Vi bygger landet tillsammans. Baltic Princess, 25.9.2010.
BGL04_3115. Vi bygger landet tillsammans. Baltic Princess, 25.9.2010.
Nordlys Foto - BGL08_3147. Affärscentret Iso Karhu, Björneborg, 12.3.2011.
BGL08_3147. Affärscentret Iso Karhu, Björneborg, 12.3.2011.